Estudi associa la mal altia del coronavirus (COVID-19) amb cops d'oclusió de grans vasos