Estratègia d'agrupació arran de la pandèmia COVID-19: una solució per al cribratge massiu de la població del SARS-CoV-2