El quaranta per cent dels casos de demència es podrien prevenir o retardar centrant-se en 12 factors de risc al llarg de la vida