Comportament semblant al TOC relacionat amb la mutació genètica: l'eliminació de determinats gens receptors va provocar trets de trastorn obsessiu-compulsiu