Els riscos cardíacs a l'edat mitjana augmenten el risc de demència més endavant