L'exercici pot millorar significativament la funció cerebral després d'un ictus: Informe de la reunió de l'American Stroke Association - Sessió A14 - Resum 96