Mesurar els músculs dels pacients per predir els efectes secundaris de la quimioteràpia