Més d'una quarta part dels adults dels EUA, aproximadament el 9 per cent dels joves dels EUA consumeixen tabac