En la lluita contra l'Alzheimer, els jugadors en línia ja poden participar en l'acció