L'assaig clínic confirma que els tractaments prescrits pel metge de capçalera són efectius per a dones amb menstruacions abundants