L'obesitat percebuda provoca una satisfacció corporal inferior a les dones que als homes, mostra l'estudi