Les etiquetes d'advertència de salut poden dissuadir els pares de comprar begudes ensucrades per a nens: advertències similars a les que es troben als productes del tabac poden aju