20 milions de tuits que s'utilitzen per entendre persones i situacions del món real: el primer estudi d'aquest tipus per aprofitar grans dades de les xarxes socials