Els antidepressius i els anticoagulants fan que les cèl·lules canceroses del cervell es mengin elles mateixes en els ratolins