S'ha identificat un supressor de tumors de leucèmia